Κίκο και το χέρι

Το σποτ και το παραμύθι

«Ο/Η Κίκο και το Χέρι»

διδάσκουν τον Κανόνα του Εσώρουχου

σε παιδιά ηλικίας 4 ως 7 ετών.

Kiko spot

kiko greek video

Ελληνικά

kiko english video

English

Παραμύθι «Κίκο και το χέρι»

Σε αυτό το παραμύθι τα παιδιά μαθαίνουν

τον Κανόνα του Εσώρουχου.

Μπορείτε να το διαβάσετε στα παιδιά σας

για να μάθουν τη διαφορά

ανάμεσα στο καλό και το κακό άγγιγμα.

Banner 1
kiko press 1
Banner 2
kiko press 2
Banner 3
kiko press 3